We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Technoleg. Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)

Microsoft Excel - Canolradd

Pob aelod o staff sydd â gwybodaeth ymarferol sylfaenol o MS Excel sydd angen defnyddio nodweddion mwy cymhleth yn eu gwaith.

Mwy o wybodaeth

Microsoft Excel - Cwrs Uwch

Pob aelod o staff sydd â gwybodaeth ymarferol dda ynghylch MS Excel (neu'r rhai sydd wedi llwyddo i gwblhau cwrs Canolradd MS Excel) y mae angen iddo ddefnyddio fformiwlâu a swyddogaethau uwch yn ei waith.

Mwy o wybodaeth

Microsoft Excel - Cyflwyniad

Pob aelod o staff sydd â gwybodaeth sylfaenol o gyfrifiaduron ac sy'n gyfarwydd â bwrdd gwaith Windows, ac mae angen iddynt ddefnyddio Microsoft Excel fel rhan o'u gwaith. Nid oes angen profiad o MS Excel.

Mwy o wybodaeth

Microsoft Outlook - Canolradd

Pob aelod o staff sydd â gwybodaeth sylfaenol o MS Outlook ac sy'n defnyddio calendr Microsoft Outlook fel rhan o'u swydd

Mwy o wybodaeth

Microsoft Outlook - Cwrs Uwch

Pob aelod o staff sydd â gwybodaeth ymarferol dda ynghylch MS Outlook y mae angen iddo ddefnyddio cyfleusterau mwy cymhleth yn ei waith.

Mwy o wybodaeth

Microsoft Outlook - Cyflwyniad

Holl ddefnyddwyr TGCh sydd â gwybodaeth sylfaenol o gyfrifiaduron ac sy'n gyfarwydd â bwrdd gwaith Windows ac sy'n defnyddio e-byst fel rhan o'u gwaith. Nid oes angen profiad o MS Outlook.

Mwy o wybodaeth

Microsoft PowerPoint - Cwrs Uwch

Pob aelod o staff sydd â gwybodaeth sylfaenol ynghylch cyfrifiaduron ac sy'n gyfarwydd â bwrdd gwaith Windows y mae angen iddo ddefnyddio Microsoft PowerPoint yn ei waith. Mae'n ofynnol eich bod wedi cael rhywfaint o brofiad o MS PowerPoint neu eich bod wedi cwblhau'r cwrs PowerPoint blaenorol.

Mwy o wybodaeth

Microsoft Powerpoint - Cyflwyniad

Yr holl staff sy'n meddu ar wybodaeth ymarferol fanwl am gyfrifiaduron ac sy'n gyfarwydd â bwrdd gwaith Windows ac y mae angen iddynt ddefnyddio Microsoft PowerPoint fel rhan o'u gwaith. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o MS PowerPoint.

Mwy o wybodaeth

Microsoft Publisher

Yr holl staff sy'n meddu ar wybodaeth ymarferol fanwl am gyfrifiaduron ac sy'n gyfarwydd â bwrdd gwaith Windows ac y mae angen iddynt ddefnyddio Microsoft Publisher fel rhan o'u gwaith. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o MS Publisher.

Mwy o wybodaeth

Microsoft Word - Canolradd

Yr holl staff sy'n meddu ar wybodaeth ymarferol fanwl am MS Word ac y mae angen iddynt ddefnyddio nodweddion mwy datblygedig fel rhan o'u gwaith.

Mwy o wybodaeth

Microsoft Word - Cwrs Uwch

Pob aelod o staff sydd â gwybodaeth ymarferol dda ynghylch MS Word (neu'r rhai sydd wedi llwyddo i gwblhau'r cwrs Canolradd MS Word) y mae angen iddo ddefnyddio swyddogaethau a nodweddion uwch.

Mwy o wybodaeth

Microsoft Word - Cyflwyniad

Yr holl staff sy'n meddu ar wybodaeth ymarferol fanwl am gyfrifiaduron ac sy'n gyfarwydd â bwrdd gwaith Windows ac y mae angen iddynt ddefnyddio Microsoft PowerPoint fel rhan o'u gwaith. Nid oes angen profiad blaenorol o MS Word.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 11/02/2020 10:53:39