We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Arwain a Rheoli Newid

Pob rheolwr sy'n rhagweld y bydd angen iddo/iddi arwain a/neu reoli newid cadarnhaol yn y gweithle.

Mwy o wybodaeth

Bitesize - Pendantrwydd

Nod y rhaglen hon yw esbonio beth yw ymddygiad pendant a nodi manteision ymddwyn â phendantrwydd i ni fel unigolion.

Mwy o wybodaeth

Bitesize - Rheoli Amser

Mae'r rhaglen wedi'i llunio i gefnogi unrhyw un sy'n rhoi gwerth ar ei amser ac sydd am ddysgu sut i wneud popeth!

Mwy o wybodaeth

Cam I Dangosydd Math Myers-Briggs (MBTI) – Proffilio Personoliaeth

Unigolion sy'n awyddus i archwilio eu math o bersonoliaeth er mwyn datblygu eu hunain.

Mwy o wybodaeth

Cam II Dangosydd Math Myers-Briggs (MBTI) – Proffilio Personoliaeth

Rheolwyr sydd eisoes wedi cyflawni Cam I Dangosydd Math Myers-Briggs (MBTI).

Mwy o wybodaeth

Cyfarfodydd ar-lein Llwyddiannus

Mae'r sesiwn hon ar gyfer unrhyw un sy'n gyfrifol am gynnal cyfarfodydd ar-lein, o gyfarfodydd tîm i roi gwybodaeth a chyfarfodydd un-i-un i gyfarfodydd mwy ffurfiol â phartneriaid.

Mwy o wybodaeth

Datblygu gweithlu modern i Gyngor Sir Caerfyrddin

Uwch arweinwyr, Rheolwyr Unedau Busnes, Uwch weithwyr proffesiynol Adnoddau Dynol a Datblygu Trefniadaeth

Mwy o wybodaeth

ILM Lefel 5: Prentisiaeth Uwch mewn Rheolaeth

ILM Lefel 5: Prentisiaeth Uwch mewn Rheolaeth

Mae'r Brentisiaeth Uwch mewn Rheolaeth wedi'i thargedu ar gyfer rheolwyr profiadol a/neu'r rheolwyr hynny sydd wedi cyflawni peth hyfforddiant datblygu rheoli yn flaenorol. Mae'r cymhwyster hwn yn datblygu sgiliau rheolaeth ganol ac yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar y lefel hon i gyfranogwyr.  

Pan fydd yr ymgeisydd yn cwblhau'r fframwaith fe fydd yn ennill y cymwysterau canlynol:

  • Diploma mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan yr ILM, Lefel 5
  • Diploma mewn Rheolaeth, NVQ Lefel 5
  • Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu Lefel 2, Defnyddio Rhifau Lefel 2 a TGCh Lefel 2

Mwy o wybodaeth

Rheoli Prosiectau'n Effeithiol

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i helpu rheolwyr prosiectau i ddefnyddio Pecyn Cymorth Rheoli Prosiectau Cyngor Sir Caerfyrddin yn effeithiol. 

Mwy o wybodaeth

Sgiliau Hyfforddi i Reolwyr

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i helpu rheolwyr i ddeall a defnyddio arddull Hyfforddi o reoli yn effeithiol

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 31/01/2020 12:14:03