We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Unigolion sy'n Defnyddio Gwasanaethau a Gofalwyr

Hyfforddiant i unigolion a gofalwyr di-dâl sy’n byw yn Sir Gâr neu’n cefnogi rhywun yn y sir.

Mae gan gynllun dysgu a datblygu Gofal Cymdeithasol Sir Gaerfyrddin raglenni a fyddai’n addas ac yn fuddiol i unigolion neu ofalwyr di-dâl.

Cadw Fy Hun yn Ddiogel

Unrhyw oedolyn sydd ag anabledd dysgu, sydd dros 18 oed sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin. (Mae croeso i weithwyr cymorth ddod gyda defnyddiwr gwasaneth os oes angen).

Mwy o wybodaeth

Edrych y tu Hwnt i’r Label

Holl staff sy'n gweithio mewn gwasanaethau anableddau dysgu. Mae unrhyw staff yn y gwasanaethau sy'n cael cysylltiad â phobl ag anabledd dysgu.

Mwy o wybodaeth

Perthnasoedd a Iechyd Rhywiol

I unrhyw un ag anabledd dysgu ac unrhyw un o'i rwydwaith cymorth.

Mwy o wybodaeth

Ymwybyddiaeth o Hunan-Niweidio

Ymarferwyr sy'n gweithio gyda phobl ifanc. Y rhai sy'n gweithio mewn gwasanaethau/rolau ataliol, Gofalwyr Maeth.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 14/02/2020 16:22:46