We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Unigolion sy'n Defnyddio Gwasanaethau a Gofalwyr

Hyfforddiant i unigolion a gofalwyr di-dâl sy’n byw yn Sir Gâr neu’n cefnogi rhywun yn y sir.

Mae gan gynllun dysgu a datblygu Gofal Cymdeithasol Sir Gaerfyrddin raglenni a fyddai’n addas ac yn fuddiol i unigolion neu ofalwyr di-dâl.

Ymwybyddiaeth Drawsryweddol

Y rheiny sy'n gweithio gydag unigolion sy'n newid eu rhyw neu sy'n ystyried gwneud hynny.

Mwy o wybodaeth

Ymwybyddiaeth o Hunan-Niweidio

Ymarferwyr sy'n gweithio gyda phobl ifanc. Y rhai sy'n gweithio mewn gwasanaethau/rolau ataliol, Gofalwyr Maeth.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 14/02/2020 16:22:46