We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Effeithiolrwydd Personol

Cynllunio ar gyfer Ymddeoliad Positif

Unrhyw un sy'n ystyried ymddeol o fewn y 6 – 12 mis nesaf neu sy'n ystyried ymddeoliad cynnar neu hyblyg neu sy'n ymddeol oherwydd salwch.

Mwy o wybodaeth

Datblygu Tîm

Timau sy'n wynebu cyfnod o newid ac a fyddai'n elwa o weithio ar y cyd i gynllunio ar gyfer y dyfodol a chytuno ar flaenoriaethau.

Mwy o wybodaeth

Sgiliau Pendantrwydd

Unrhyw un sydd am ddatblygu ei sgiliau pendantrwydd er mwyn cyfathrebu'n fwy effeithiol yn y gweithle.

Mwy o wybodaeth

Sicrhau Swydd! - Sut i baratoi, perfformio a llwyddo

Unrhyw un sydd am ddysgu sut i gyflwyno eu hunain a gwneud argraff gadarnhaol ar ffurflenni cais ac mewn cyfweliadau am swyddi.

Sylwch fod y cwrs yn canolbwyntio ar ffurflen gais Cyngor Sir Caerfyrddin yn benodol.

Sylwch y bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i weithwyr sydd dan anfantais yn dilyn gweithredu Gwerthuso Swyddi / Statws Unffurf.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 10/11/2020 12:48:34