We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan (FSCG)

Mae’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cefnogi gweithwyr newydd yn ystod cyfnod sefydlu eu cyflogaeth. Mae’n cynnwys yr egwyddorion a’r gwerthoedd, y wybodaeth a’r sgiliau mae gweithwyr eu hangen i wneud eu swydd.

Edrychwch ar y blwch lawrlwytho isod ar gyfer cyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd

Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan (FSCG)

Pob gweithiwr cymorth ar draws lleoliadau cymunedol ym maes gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Phlant. Rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy'n gweithio, yn cefnogi eraill neu'n dymuno gweithio ym mhob lleoliad - sectorau annibynnol/a gomisiynir, darparwyr Awdurdod Lleol, gofal cymunedol a sylfaenol y GIG, cyn-gyflogaeth a phrofiad gwaith, gofalwyr a gwirfoddolwyr.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 05/10/2020 19:47:20