We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan (FSCG)

Mae’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cefnogi gweithwyr newydd yn ystod cyfnod sefydlu eu cyflogaeth. Mae’n cynnwys yr egwyddorion a’r gwerthoedd, y wybodaeth a’r sgiliau mae gweithwyr eu hangen i wneud eu swydd.

Edrychwch ar y blwch lawrlwytho isod ar gyfer cyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd

Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan (FSCG)

Pob gweithiwr cymorth ar draws lleoliadau cymunedol ym maes gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Phlant. Rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy'n gweithio, yn cefnogi eraill neu'n dymuno gweithio ym mhob lleoliad - sectorau annibynnol/a gomisiynir, darparwyr Awdurdod Lleol, gofal cymunedol a sylfaenol y GIG, cyn-gyflogaeth a phrofiad gwaith, gofalwyr a gwirfoddolwyr.

Mwy o wybodaeth

Diweddarwyd y dudalen: 05/10/2020 19:47:20