We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Canolfan Fowlio Caerfyrddin

Ystafell: Ystafell Cyfarfodydd

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: Lle i 60 eistedd / 45 yn null ystafell bwrdd

Cyfleusterau:

  • Sgrin
  • Siart troi

Te / Coffi: Oes

Arlwyo:

Bwyty, prydau bar neu bwffe.

Mynediad i bobl anabl:

  • Drws pŵer gwastad wrth y fynedfa

Parcio:

Mae 40 o leoedd parcio gyda 4 lle parcio i bobl anabl.

Sut i archebu:

Archebu diwrnod cyfan £95, hanner diwrnod £47.50. Ffoniwch 01267 236249 i archebu lle.

Diweddarwyd y dudalen: 24/02/2016 13:48:21