We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Canolfan Fowlio Caerfyrddin

Ystafell: Ystafell Cyfarfodydd

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: Lle i 60 eistedd / 45 yn null ystafell bwrdd

Cyfleusterau:

  • Sgrin
  • Siart troi

Te / Coffi: Oes

Arlwyo:

Bwyty, prydau bar neu bwffe.

Mynediad i bobl anabl:

  • Drws pŵer gwastad wrth y fynedfa

Parcio:

Mae 40 o leoedd parcio gyda 4 lle parcio i bobl anabl.

Sut i archebu:

Archebu diwrnod cyfan £95, hanner diwrnod £47.50. Ffoniwch 01267 236249 i archebu lle.

Diweddarwyd y dudalen: 24/02/2016 13:48:21