We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Canolfan Bowlio Dan Do Dinefwr

Ystafell: Ystafell Cyfarfod

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 40

Cyfleusterau:

  • Dim

Te / Coffi: Oes - ar gais

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes - lefel

Parcio:

Mae 40 o leoedd parcio ar gael ynghyd â 3 lle parcio i bobl anabl.

Sut i archebu:

Archebu uniongyrchol yn unig, drwy ffonio 01269 597754.

Diweddarwyd y dudalen: 20/05/2016 11:16:12