We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Llyfrgell Caerfyrddin

Ystafell: Neuadd Arddangos

Rhif yr Ystafell: Capasiti: 60 - 80 (Lle i eistedd)

Cyfleusterau:

  • Uwchdaflunydd and sgrin

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Peiriant diodydd masnach deg

Mynediad i bobl anabl:

  • Ramp wrth y fynedfa

Parcio:

Maes parcio San Pedr - talu ac arddangos.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Carmarthen Library Exhibition Hall

Ystafell: Ystafell 1 - Islawr

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 50

Cyfleusterau:

  • Uwchdaflunydd a sgrin

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

  • Peiriant diodydd masnach deg

Mynediad i bobl anabl:

  • Ramp wrth y fynedfa

Parcio:

Maes parcio San Pedr - talu ac arddangos.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Carmarthen Library Room 1

Ystafell: Ystafell 2 - Islawr

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 60

Cyfleusterau:

  • Uwchdaflunydd a sgrin

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

  • Peiriant diodydd masnach deg

Mynediad i bobl anabl:

  • Ramp wrth y fynedfa

Parcio:

Maes parcio San Pedr - talu ac arddangos.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Carmarthen Library Room

Diweddarwyd y dudalen: 24/02/2016 12:29:10