We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Neuadd y Dref

Ystafell: Y Siambr

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 25

Cyfleusterau:

  • Pwynt rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes – ar ffurf esgynfa a grisiau

Parcio:

Mae maes parcio bach yn y cefn ac mae 15 o leoedd parcio ynghyd â 3 lle parcio i bobl anabl yr ochr draw i’r ffordd. 

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Ammanford Town Hall Chamber

Ystafell: Ystafell gyfweld 1

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 10

Cyfleusterau:

  • Pwynt rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae maes parcio bach yn y cefn ac mae 15 o leoedd parcio ynghyd â 3 lle parcio i bobl anabl yr ochr draw i’r ffordd.

Sut i archebu:

Gwiriwch a yw’r ystafell ar gael ac archebwch drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych chi’n ansicr ynglŷn â’r broses archebu dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Ammanford Town Hall Chamber

Ystafell: Ystafell Cyfarfodydd 1 ar y Llawr Isaf

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 8 - 10

Cyfleusterau:

  • Pwynt rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae maes parcio bach yn y cefn ac mae 15 o leoedd parcio ynghyd â 3 lle parcio i bobl anabl yr ochr draw i’r ffordd. 

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Ammanford Town Hall Ground Floor Meeting Room 1

Ystafell: Y Llawr 1af, Ystafell Cyfarfodydd 1

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 10

Cyfleusterau:

  • Pwynt rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae maes parcio bach yn y cefn ac mae 15 o leoedd parcio ynghyd â 3 lle parcio i bobl anabl yr ochr draw i’r ffordd.

Sut i archebu:

Gwiriwch a yw’r ystafell ar gael ac archebwch drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych chi’n ansicr ynglŷn â’r broses archebu dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Diweddarwyd y dudalen: 19/05/2016 16:51:23