We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Y Ffwrnes

Ystafell: Y Prif Awditoriwm

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 504

Cyfleusterau:

  • Taflunydd a sgrin
  • System sain

Te / Coffi: Oes - £1.50 am ddysglaid o de/coffi

Arlwyo:

Mae bwffe ar gael ar gais ac mae caffi ar y safle.

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae maes parcio talu ac arddangos ar gael sydd â 100+ o leoedd parcio a 6 lle parcio i bobl anabl.

Sut i archebu:

Mae'r awditoriwm yn costio £500 am 4 awr ac yna £105 yr awr ar ôl hynny. Cysylltwch â'r Ffwrnes drwy ffonio 01554 744419 i archebu lle.

Ystafell: Stwdio Stepni

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 100

Cyfleusterau:

  • Taflunydd a sgrin
  • System sain

Te / Coffi: Oes - £1.50 am ddysglaid o de/coffi

Arlwyo:

Mae bwffe ar gael ar gais ac mae caffi ar y safle.

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae maes parcio talu ac arddangos ar gael sydd â 100+ o leoedd parcio a 6 lle parcio i bobl anabl.

Sut i archebu:

Mae'r awditoriwm yn costio £500 am 4 awr ac yna £105 yr awr ar ôl hynny. Cysylltwch â'r Ffwrnes drwy ffonio 01554 744419 i archebu lle.

Ystafell: Crochan

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 80

Cyfleusterau:

  • Taflunydd a sgrin

Te / Coffi: Oes - £1.50 am ddysglaid o de/coffi

Arlwyo:

Mae bwffe ar gael ar gais ac mae caffi ar y safle.

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae maes parcio talu ac arddangos ar gael sydd â 100+ o leoedd parcio a 6 lle parcio i bobl anabl.

Sut i archebu:

Mae'r awditoriwm yn costio £500 am 4 awr ac yna £105 yr awr ar ôl hynny. Cysylltwch â'r Ffwrnes drwy ffonio 01554 744419 i archebu lle.

Diweddarwyd y dudalen: 20/05/2016 11:46:44