We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

3 Heol Spilman

Ystafell: Y Siambr

Rhif yr Ystafell: Capasiti: 50

Cyfleusterau:

 • Pwynt rhwydwaith
 • Uwchdaflunydd
 • Sgrin

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

 • Mynediad ochr gwastad

Parcio:

San Pedr a Heol Ioan yw'r meysydd parcio cyhoeddus agosaf.  Mae gan 3 Heol Spilman gyfanswm o 75 lle parcio gyda 2 le parcio anabl.

Sut i archebu:

Dylai pob cais am archebu lle gael ei wneud drwy gysylltu'n uniongyrchol ag Uned y Gwasanaethau Democrataidd. Rhoddir blaenoriaeth i ofynion y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol a'r TRhC.

Ystafell: Ystafell Pwyllgorau 1

Rhif yr Ystafell: Capasiti: 20-24

Cyfleusterau:

 • Pwynt rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

 • Mynediad ochr gwastad

Parcio:

San Pedr a Heol Ioan yw'r meysydd parcio cyhoeddus agosaf.  Mae gan 3 Heol Spilman gyfanswm o 75 lle parcio gyda 2 le parcio anabl.

Sut i archebu:

Dylai pob cais am archebu lle gael ei wneud drwy gysylltu'n uniongyrchol ag Uned y Gwasanaethau Democrataidd. Rhoddir blaenoriaeth i ofynion y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol a'r TRhC.

Ystafell: Ystafell Pwyllgorau 2

Rhif yr Ystafell: Capasiti: 18

Cyfleusterau:

 • Pwynt rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

 • Mynediad ochr gwastad

Parcio:

San Pedr a Heol Ioan yw'r meysydd parcio cyhoeddus agosaf.  Mae gan 3 Heol Spilman gyfanswm o 75 lle parcio gyda 2 le parcio anabl.

Sut i archebu:

Dylai pob cais am archebu lle gael ei wneud drwy gysylltu'n uniongyrchol ag Uned y Gwasanaethau Democrataidd. Rhoddir blaenoriaeth i ofynion y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol a'r TRhC.

Ystafell: Ystafell Gynadledda Adrannol

Rhif yr Ystafell: 3/020 Capasiti: 20

Cyfleusterau:

 • Uwchdaflunydd
 • Pwyntiau Rhwydwaith x 12

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

 • Mynediad ochr gwastad

Parcio:

San Pedr a Heol Ioan yw'r meysydd parcio cyhoeddus agosaf.  Mae gan 3 Heol Spilman gyfanswm o 75 lle parcio gyda 2 le parcio anabl.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room 3 Spilman Street 3rd Floor Meeting Room 2

Diweddarwyd y dudalen: 24/02/2016 11:06:52