We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Ystafell: Ystafell Gynadledda - Llawr Cyntaf

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 60 Theatr, 30 Ystafell Bwrdd

Cyfleusterau:

  • Bwrdd gwyn rhyngweithiol
  • Dolen ar gael ar gais

Te / Coffi: Oes

Arlwyo:

Mae arlwyo ar gael ar y safle.

Mynediad i bobl anabl:

  • Lifft i'r Llawr Cyntaf

Parcio:

Mae 136 o leoedd parcio gyda 10 lle parcio i bobl anabl ar gael.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

NB: Rhoddir blaenoriaeth i archebion masnachol.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Carmarthen Leisure Centre Conference Room

Ystafell: Ystafell Gweithgareddau - Llawr Cyntaf

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 20

Cyfleusterau:

  • Dolen ar gael ar gais

Te / Coffi: Oes

Arlwyo:

Mae arlwyo ar gael ar y safle.

Mynediad i bobl anabl:

  • Lifft i'r llawr cyntaf

Parcio:

Mae 136 o leoedd parcio gyda 10 lle parcio i bobl anabl ar gael.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

NB: Rhoddir blaenoriaeth i archebion masnachol.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Carmarthen Leisure Centre Activity Room

Diweddarwyd y dudalen: 24/02/2016 12:13:19