We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Pen-bre

Mae'r ystafelloedd cyfarfodydd canlynol yng Nghanolfan Gymunedol Pen-bre, Heol y Mynydd, SA16 0AJ.

Ystafell: Neuadd (Llawr Gwaelod)

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 150

Cyfleusterau:

  • Uwchdaflunydd
  • Bwrdd gwyn
  • Siart troi

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae 17 o leoedd parcio gyda 1 lle parcio i bobl anabl ar gael.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Mae'r ystafell ar gael am £9.69 yr awr.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Pembrey Education Centre Ground Floor Hall

Ystafell: Ystafell gyfarfod i fyny'r grisiau

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 12

Cyfleusterau:

  • Uwchdaflunydd
  • Bwrdd gwyn
  • Siart troi

Te / Coffi: Cegin ar gael

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae 17 o leoedd parcio gyda 1 lle parcio i bobl anabl ar gael.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Mae'r ystafell ar gael am £9.69 yr awr.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Pembrey Education Centre Meeting Room 1

Diweddarwyd y dudalen: 03/03/2016 16:04:39