We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Canolfan Coleshill

Ystafell: Ystafell 16 (Y llawr cyntaf)

Rhif yr Ystafell: 16 Capasiti: 8

Cyfleusterau:

 • Pwyntiau rhwydwaith
 • Uwchdaflunydd
 • System dolen sain ar gael

Te / Coffi: Oes

Arlwyo:

Oes

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae 29+ o leoedd parcio ar gael ynghyd â 12 lle parcio i bobl anabl. Hefyd mae maes parcio y staff ar gael gerllaw yn Nheras Coleshill, drwy ddefnyddio carden adnabod CSC yn unig.

Sut i archebu:

I logi'r ystafell cysylltwch â Chanolfan Coleshill yn uniongyrchol drwy ffonio 01554 773610 neu Est 5410. Bydd y staff yn gallu rhoi gwybodaeth ichi am unrhyw daliadau pan fyddwch yn ffonio. 

Ystafell: Ystafell TG (Y llawr cyntaf)

Rhif yr Ystafell: 3 Capasiti: 16

Cyfleusterau:

 • Pwyntiau rhwydwaith
 • Uwchdaflunydd
 • System dolen sain ar gael

Te / Coffi: Oes

Arlwyo:

Oes

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae 29+ o leoedd parcio ar gael ynghyd â 12 lle parcio i bobl anabl. Hefyd mae maes parcio y staff ar gael gerllaw yn Nheras Coleshill, drwy ddefnyddio carden adnabod CSC yn unig.

Sut i archebu:

I logi'r ystafell cysylltwch â Chanolfan Coleshill yn uniongyrchol drwy ffonio 01554 773610 neu Est 5410. Bydd y staff yn gallu rhoi gwybodaeth ichi am unrhyw daliadau pan fyddwch yn ffonio. 

Ystafell: Ystafell Gynadledda (Y llawr cyntaf)

Rhif yr Ystafell: 25 Capasiti: 30

Cyfleusterau:

 • Pwyntiau rhwydwaith
 • Uwchdaflunydd
 • System dolen sain ar gael

Te / Coffi: Oes

Arlwyo:

Oes

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae 29+ o leoedd parcio ar gael ynghyd â 12 lle parcio i bobl anabl. Hefyd mae maes parcio y staff ar gael gerllaw yn Nheras Coleshill, drwy ddefnyddio carden adnabod CSC yn unig.

Sut i archebu:

I logi'r ystafell cysylltwch â Chanolfan Coleshill yn uniongyrchol drwy ffonio 01554 773610 neu Est 5410. Bydd y staff yn gallu rhoi gwybodaeth ichi am unrhyw daliadau pan fyddwch yn ffonio. 

Diweddarwyd y dudalen: 23/05/2016 09:52:13