We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Sefydlu Staff

Pan fyddwch yn dechrau swydd newydd gyda ni, bydd angen i chi gwblhau sesiwn sefydlu yn y gweithle, beth bynnag yw gradd eich swydd neu'ch cefndir. Mae hyn yr un peth os ydych eisoes yn gweithio gyda ni, mae'n dal yn bwysig eich bod yn cael cyflwyniad i'ch rôl newydd.

Os ydych yn weithiwr newydd, byddwch eisoes wedi cael ychydig o wybodaeth gyda'ch cynnig swydd ynghyd â chopi o'r Canllaw i Weithwyr. Byddwch hefyd wedi cael mynediad at lawer o wybodaeth ddefnyddiol yn ystod eich cyfnod cynefino. Darllenwch hwn yn ofalus gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am eich hawliau a'ch manteision fel un o'n gweithwyr.

Mae ein sesiwn sefydlu wedi'i chynllunio i'ch croesawu a'ch helpu i deimlo'n gartrefol yn eich rôl. Bydd yn eich helpu i ddeall sut mae eich rôl yn cyfrannu at gyflawni ein gweledigaeth a sut mae hyn yn seiliedig ar ein gwerthoedd craidd.

Gall y misoedd cyntaf mewn swydd newydd fod yn gyffrous ac ychydig yn frawychus ar yr un pryd. Rydym wedi llunio canllaw e-ddysgu a fydd yn eich helpu i ddysgu mwy am weithio i ni yn ogystal â rhestr wirio o bopeth y mae angen i chi ei wybod. Bydd eich rheolwr llinell yn gweithio drwy hyn gyda chi ac yn esbonio popeth.

Cliciwch ar y ddolen isod a byddwch yn gallu dechrau eich sesiwn sefydlu:

eDdysgu

Diweddarwyd y dudalen: 28/04/2021 09:16:19