We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Cyngor ynghylch Ffordd o Fyw

Mae cynnal ffordd iach o fyw yn bwysig ar gyfer sawl agwedd ar ein bywydau. Bydd mabwysiadu arferion sy'n ein galluogi i gynnal iechyd a llesiant cyffredinol da yn lleihau'r risg o ddatblygu llawer o glefydau cronig, yn cynyddu cynhyrchiant a lefelau egni, yn lleihau straen a'i gyflyrau cysylltiedig, ac yn ymestyn bywyd.  

Nid yw iechyd da yn ymwneud â bwyta'n dda ac ymarfer yn rheolaidd yn unig - mae hefyd yn ymwneud â chael agwedd gadarnhaol, hunanddelwedd gadarnhaol a chymryd agwedd gyfannol at ofalu am eich corff. Bydd y tudalennau canlynol yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad i chi ar elfennau amrywiol sy'n cyfrannu at ffordd iach o fyw sydd bwysicaf yn ein barn ni.  

 

 

Diweddarwyd y dudalen: 10/12/2020 16:26:37