We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Fel rhan o'n hymrwymiad i sicrhau ein fod yn weithle hapus ac iach i bawb, rydym yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau diddorol sydd â'r nod o gael effaith gadarnhaol ar eich iechyd a'ch lles.

Isod cewch wybodaeth am ein digwyddiadau a'n gweithgareddau diweddaraf.

Thursday 28th October 12:30pm: Talk on Menopause

 

I gydnabod Diwrnod Menopos y Byd, bydd sgwrs am y menopos yn cael ei rhoi Ddydd Iau 28ain Hydref am 12:30yp gan ein Hyrwyddwr Iechyd a Lles ein hunain, Gillian Grennan-Jenkins. Bydd y sgwrs yn para tua 45 munud, a bydd cyfle i ofyn cwestiynau. 

Rydym yn annog pawb i fynd i'r sgwrs, gan ei fod yn gyfle gwych i unigolion sydd â symptomau, yn ogystal â rheolwyr a chydweithwyr, i ddeall proses a symptomau'r menopos, er mwyn darparu'r cymorth gorau i'r rhai sydd ei angen.

Sylwch - Bydd y ddolen yn mynd yn fyw 15 munud cyn y digwyddiad 

12/10/2021 - Amser i Newid Cymru 'Fy Stori Iechyd Meddwl.'

 

I gefnogi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd, rydym wedi trefnu bod tîm Amser i Newid Cymru yn rhoi cyflwyniad o'r enw 'Fy Stori Iechyd Meddwl'. Mae'r sgwrs yn cynnwys cyflwyniad gwrth-stigma, a gyflwynir gan un o Hyrwyddwyr Amser i Newid, lle rhannodd profiad personol eu hunain o afiechyd meddwl.

I ddysgu mwy am Amser i Newid ewch i'w gwefan. I weld y cyflwyniad, cliciwch yma.

 

Hydref 11eg-15fed - Her Cyfnewid Wythnos Gwaith a Bywyd.

 

Ar gyfer Wythnos Gwaith a Bywyd, rydym yn annog pobl i gyfnewid arfer nad yw o gymorth am opsiwn iachach! 

Gall fod yn newid bach iawn rydych chi'n ei roi ar waith am wythnos.  Gallwch ddewis un gweithgaredd o'r awgrymiadau isod a cheisio gwneud hyn bob dydd am wythnos neu gallwch ddewis un gwahanol!

Mae hyn yn ymwneud â gweld sut y gall newid bach yn eich trefn ddyddiol wneud byd o les ar gyfer eich iechyd a'ch llesiant!

Gweler rhai enghreifftiau i'ch helpu chi i ddechrau a lawrlwytho'ch Dalen Her Gwaith a Bywyd eich hun a herio'ch hun!

22/09/2021 - Bore Coffi Rhithwir Macmillan.

 

Diolch enfawr i bawb a gymerodd ran yn y Bore Coffi Rhithwir Macmillan! Gobeithio fod pawb wedi cael llawer o gacen, coffi ac wedi gallu rhoi trwy wefan Macmillan. Cafodd Canolfan Ddydd Manor Road ar gyfer Anableddau Dysgu, Rhydaman, fore coffi hefyd ac roedd yr arian a godwyd yn cynnwys rhoddion gan Gwasanaethau Anabledd Dysgu eraill yng Nghaerfyrddin. Codwyd £75.54 ar gyfer Macmillan a codwyd Hosbis Tŷ Bryngwyn, Llanelli, £438.00. Da iawn i bawb a gymerodd ran!

Cliciwch yma i weld lluniau gan y Tîm Lles Gweithwyr, y Tîm Archwilio Mewnol, y Tîm Dysgu a Datblygu a'r Tîm Safonau Masnach o'u boreau coffi neu cliciwch yma i weld y lluniau o Bore Coffi Macmillan Canolfan Dydd Manor Road! Gweld a allwch chi ei weld eich hun!

Diweddarwyd y dudalen: 18/10/2021 15:15:39