We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Fel rhan o'n hymrwymiad i sicrhau ein fod yn weithle hapus ac iach i bawb, rydym yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau diddorol sydd â'r nod o gael effaith gadarnhaol ar eich iechyd a'ch lles.

Isod cewch wybodaeth am ein digwyddiadau a'n gweithgareddau diweddaraf.

E-Drafodaeth: CADW MEWN CYSYLLTIAD

DATE: 20/01/2020
TIME: 11:00 - 11:30

Byddwn yn cynnal y diweddaraf yn ein cyfres o E-Drafodaethau ar thema Cadw Mewn Cysylltiad.

Ymunwch am awgrymiadau a chyngor ar gadw mewn cysylltiad â chydweithwyr, rhannu eich profiadau a thrafod ffyrdd o gysylltu ag eraill yn 2021.

I ymuno, cliciwch y botwm 'Ymunwch' ar ddechrau'r digwyddiad.

Os hoffech dderbyn Gwahoddiad Calendr ar gyfer y digwyddiad, yna e-bostiwch IechydaLlesiant@Sirgar.gov.uk i ofyn am un.

YMUNWCH

Diweddarwyd y dudalen: 14/01/2021 10:53:21