We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Fel rhan o'n hymrwymiad i sicrhau ein fod yn weithle hapus ac iach i bawb, rydym yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau diddorol sydd â'r nod o gael effaith gadarnhaol ar eich iechyd a'ch lles.

Isod cewch wybodaeth am ein digwyddiadau a'n gweithgareddau diweddaraf.

Her Camau'r Gwanwyn!

Yn Dod Cyn Hir... 

Bydd ein Her Camau nesaf yn cychwyn ym mis Mawrth, felly dechreuwch recriwtio'ch cydweithwyr nawr!
Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn fuan.

Sesiynau E-Goffi

Gyda'r newid yn ein harferion gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf, mae llawer ohonom yn colli'r cyfle i ddal i fyny â chydweithwyr mewn ffordd anffurfiol yn ystod yr wythnos waith.

Byddem fel arfer wedi cael cyfleoedd yn y gegin, amser cinio, yn y coridor, neu cyn ac ar ôl cyfarfodydd, i gael sgyrsiau anffurfiol gyda'i gilydd, neu i ddal i fyny dros baned o de.

Gyda'r cyfleoedd hynny'n gyfyngedig tra bod llawer ohonom yn gweithio gartref, mae'n bwysig ein bod yn parhau i gadw mewn cysylltiad. Bydd cyfle i chi wneud hyn yn ein sesiynau E-Goffi, sy'n agored i bawb, bob yn ail wythnos. Dyma gyfle i ddiffodd a dal i fyny â staff eraill o bob rhan o'r awdurdod mewn ffordd anffurfiol, nad yw'n gysylltiedig â gwaith.

Sesiynau Galw Heibio e-Goffi (3:30pm - 4:00pm):

 

Diweddarwyd y dudalen: 17/02/2021 16:35:46