We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant

Mae'r cynllun Hyrwyddwyr Iechyd a Lles yn bodoli i gefnogi gweithwyr Cyngor Sir Caerfyrddin gyda'u hiechyd a'u lles.

Ein nod yw recriwtio Hyrwyddwyr ledled yr awdurdod i annog, ysbrydoli a chefnogi eu cydweithwyr i wella eu hiechyd a'u lles.

Ar hyn o bryd mae dros 60 o Hyrwyddwyr Iechyd a Lles ar draws y sefydliad.

Os hoffech chi fod yn Hyrwyddwr Iechyd a Llesiant, mynegwch eich ddiddordeb heddiw!

Rachel Parkinson

RParkinson@sirgar.gov.uk

Cymunedau

Porth y Dwyrain, Llanelli

Viv Jones

VivJones@sirgar.gov.uk

Cymunedau

Porth y Dwyrain, Llanelli

Nicky Sandford

NJSandford@sirgar.gov.uk

Cymunedau

Porth y Dwyrain, Llanelli

Gillian Handscomb

GLHandscomb@sirgar.gov.uk

Cymunedau

Tŷ Elwyn, Llanelli

Joel Sven Martin

JSMartin@sirgar.gov.uk

Cymunedau

Heol Spilman, Caerfyrddin

Lisa Rees

LisaRees@sirgar.gov.uk

Cymunedau

Heol Spilman, Caerfyrddin

Amy Jones

AmyCJones@sirgar.gov.uk

Cymunedau

Heol Spilman, Caerfyrddin

Amanda Field

AKField@sirgar.gov.uk

Cymunedau

Heol Spilman, Caerfyrddin

Helen Owen

HOwen@sirgar.gov.uk

Cymunedau

Heol Spilman, Caerfyrddin

Michelle Hanna

MHanna@sirgar.gov.uk

Cymunedau

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Alice Hope

Cymunedau

Canolfan Hamdden Llanelli

Jozan Morgan

JozanMorgan@sirgar.gov.uk

Cymunedau

Canolfan Hamdden Rhydaman

Roseanne Saunders

RSaunders@sirgar.gov.uk

Cymunedau

Neuadd y Dref Llanelli

Michelle Thomas

MThomas@sirgar.gov.uk

Cymunedau

Canolfan Ddydd Tre-Ioan

Andrea Goodall

AGoodall@sirgar.gov.uk

Cymunedau

Yr Hafan, Llanelli

Delyth Wynne Davies

DWynneDavies@sirgar.gov.uk

Cymunedau

Tŷ Parcyrhun, Rhydaman

Samara Hicks

SHicks@sirgar.gov.uk

Amgylchedd

Parc Myrddin, Caerfyrddin

Poppy Evans

PalEvans@sirgar.gov.uk

Amgylchedd

Parc Myrddin, Caerfyrddin

Kelly Thomas

KellyThomas@sirgar.gov.uk

Amgylchedd

Parc Myrddin, Caerfyrddin

Zoe Smith

ZASmith@sirgar.gov.uk

Amgylchedd

Parc Myrddin, Caerfyrddin

Phil Thomas

PDThomas@sirgar.gov.uk

Amgylchedd

Parc Myrddin, Caerfyrddin

Rebecca Stone

RStone@sirgar.gov.uk

Amgylchedd

Heol Spilman, Caerfyrddin

Rosie Carmichael

RCarmichael@sirgar.gov.uk

Amgylchedd

Heol Spilman, Caerfyrddin

Emyr Phillips

IEPhillips@sirgar.gov.uk

Amgylchedd

Depo Cillefwr, Caerfyrddin

Jonathan Evans

JJEvans@sirgar.gov.uk

Amgylchedd

Adeiladau'r Cyngor, Llandeilo

Julian Lewis

JulianLewis@sirgar.gov.uk

Gwasanaethau Corfforaethol

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Elizabeth Evans

elmevans@sirgar.gov.uk

Gwasanaethau Corfforaethol

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Emily Jane Brooks

EJBrooks@sirgar.gov.uk

Gwasanaethau Corfforaethol

Heol Spilman, Caerfyrddin

Nerys Morris

NelMorris@sirgar.gov.uk

Y Prif Weithredwr

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Sandy Williams

OSWilliams@sirgar.gov.uk

Y Prif Weithredwr

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Sarah Rees

SarahLRees@sirgar.gov.uk

Y Prif Weithredwr

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Rebecca Evans

RebeccaEvans@sirgar.gov.uk

Y Prif Weithredwr

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Sara Nicholls

SMNicholls@sirgar.gov.uk

Y Prif Weithredwr

Tŷ Parcyrhun, Rhydaman

Tracey Davies

TLDavies@sirgar.gov.uk

Y Prif Weithredwr

Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Julia Harries

JAHarries@sirgar.gov.uk

Y Prif Weithredwr

Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Nia Elin Owens

NEOwens@sirgar.gov.uk

Addysg a Phlant

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Sara Griffiths

SMGriffiths@sirgar.gov.uk

Addysg a Phlant

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Rhys Walters

RWalters@sirgar.gov.uk

Addysg a Phlant

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Paula Skyrme

PSkyrme@sirgar.gov.uk

Addysg a Phlant

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Louise Rees-James

LRJames@sirgar.gov.uk

Addysg a Phlant

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Bethan Williams

BNWilliams@sirgar.gov.uk

Addysg a Phlant

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Angharad Jones

AEMJones@sirgar.gov.uk

Addysg a Phlant

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Julie Hall

JHall@sirgar.gov.uk

Addysg a Phlant

Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Gillian Grennan-Jenkins

GGrennanJenkins@sirgar.gov.uk

Addysg a Phlant

Tŷ Elwyn, Llanelli

Alison Lewis

AliMLewis@sirgar.gov.uk

Addysg a Phlant

Tŷ Elwyn, Llanelli

Julie Day

JCDay@sirgar.gov.uk

Addysg a Phlant

Flying Start, Morfa

Karla Gorlach

KMGorlach@sirgar.gov.uk

Addysg a Phlant

Parc Myrddin, Caerfyrddin

 

Diweddarwyd y dudalen: 10/12/2020 16:28:53