We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Staff Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Mae'r cyngor wedi addo mabwysiadu ymagwedd dim goddefgarwch tuag at hiliaeth yn yr awdurdod. Mae'r cyngor yn ymuno â sefydliadau ac unigolion eraill sydd wedi llofnodi ymgyrch polisi Dim Hiliaeth Cymru sydd wedi cael ei lansio gan Gyngor Hil Cymru.

Datganiad o Fwriad

Am wybodaeth bellach ewch I Dim Hiliaeth Cymru

Lein Gymorth BAME Cymru

Lein gymorth amlieithog genedlaethol yw Lein Gymorth BAME Cymru; mae’n cael ei darparu i gynnig gwybodaeth i bobl BAME a’u hatgyfeirio a’u mynegbostio at gyngor arbenigol a sefydliadau cymunedol a rhai’r brif ffrwd.

Diweddarwyd y dudalen: 30/03/2021 13:10:21