We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cynlluniau gofal iechyd

Cynllun Iechyd Cymdeithas Gwasanaethau Iechyd ac Ysbytai Cymru (WHA)

Mae gan Gymdeithas Gwasanaethau Iechyd ac Ysbytai Cymru gynllun arian gofal iechyd.  Cynllun y cyfrennir ato yw hwn, ac mae'r tâl aelodaeth yn amrywio.  Gallwch hawlio buddiannau ariannol ar gyfer amrywiaeth o driniaethau a gwasanaethau gofal iechyd.  Gellir trefnu bod cyfraniadau yn cael eu tynnu o'ch cyflog.  Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan y WHA, yn y cyfeiriad hwn:

Cymdeithas Gwasanaethau Iechyd ac Ysbytai Cymru - Simply Health

Math o yswiriant isel ei gost yw hwn.  Os ydych yn gwneud taliadau misol penodedig, gallwch hawlio arian yn ôl i'ch helpu ag amrywiaeth eang o gostau, boed am bâr newydd o sbectolau presgripsiwn neu am lenwi dant, ynghyd â llawer o bethau eraill.

Mae'r cynllun yn cynnig cyfraniadau a buddiannau ar nifer o lefelau, ac maent yn addas at anghenion iechyd teuluoedd ac unigolion o ddydd i ddydd.

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Simply Health.

Diweddarwyd y dudalen: 15/05/2018 16:35:38