We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Cynlluniau gofal iechyd

Cynllun Iechyd Cymdeithas Gwasanaethau Iechyd ac Ysbytai Cymru (WHA)

Mae gan Gymdeithas Gwasanaethau Iechyd ac Ysbytai Cymru gynllun arian gofal iechyd.  Cynllun y cyfrennir ato yw hwn, ac mae'r tâl aelodaeth yn amrywio.  Gallwch hawlio buddiannau ariannol ar gyfer amrywiaeth o driniaethau a gwasanaethau gofal iechyd.  Gellir trefnu bod cyfraniadau yn cael eu tynnu o'ch cyflog.  Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan y WHA, yn y cyfeiriad hwn:

Cymdeithas Gwasanaethau Iechyd ac Ysbytai Cymru - Simply Health

Math o yswiriant isel ei gost yw hwn.  Os ydych yn gwneud taliadau misol penodedig, gallwch hawlio arian yn ôl i'ch helpu ag amrywiaeth eang o gostau, boed am bâr newydd o sbectolau presgripsiwn neu am lenwi dant, ynghyd â llawer o bethau eraill.

Mae'r cynllun yn cynnig cyfraniadau a buddiannau ar nifer o lefelau, ac maent yn addas at anghenion iechyd teuluoedd ac unigolion o ddydd i ddydd.

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Simply Health.

Diweddarwyd y dudalen: 15/05/2018 16:35:38