We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Cynllun Talebau Gofal Plant

O Hydref 2018, ni fydd cynlluniau talebau gofal plant yn amgored i ymgeiswyr newydd ac maent wedi cael ey disodu gan gynllun Gofal Plant Di-draeth y llywodraet. Mae manylion ar gael ar y wefan yma: https://www.gov.uk/tax-free-childcare

Gellir dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau presennol y Cynllun Talebau gofal Plant are wefan Edenred yma: 

https://childcarevouchers.co.uk

Diweddarwyd y dudalen: 09/03/2020 12:02:51