We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Cynllun Talebau Gofal Plant

O Hydref 2018, ni fydd cynlluniau talebau gofal plant yn amgored i ymgeiswyr newydd ac maent wedi cael ey disodu gan gynllun Gofal Plant Di-draeth y llywodraet. Mae manylion ar gael ar y wefan yma: https://www.gov.uk/tax-free-childcare

Gellir dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau presennol y Cynllun Talebau gofal Plant are wefan Edenred yma: 

https://childcarevouchers.co.uk

Diweddarwyd y dudalen: 09/03/2020 12:02:51