We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cyflog a buddion

Mae eich cyflogaeth yn amodol ar delerau ac amodau penodol. Mae'r rhain yn amlinellu meysydd megis cyflog, gwyliau blynyddol a'r math o gontract cyflogaeth sydd gennych, boed hwn yn gontract dros dro neu'n un penodol ynghyd â manylion cyflogaeth eraill.

Am fanylion mewn perthynas â'r Cytundeb Cenedlaethol ar gyfer Cyflog ac Amodau, cyfeiriwch at NJC Greenbook (.pdf) ac ar gyfer JNC ar gyfer y Prif swyddogion cyfeirwch ato JNC (.pdf)

Diweddarwyd y dudalen: 15/09/2021 13:31:16