We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Cyflog a buddion

Mae eich cyflogaeth yn amodol ar delerau ac amodau penodol. Mae'r rhain yn amlinellu meysydd megis cyflog, gwyliau blynyddol a'r math o gontract cyflogaeth sydd gennych, boed hwn yn gontract dros dro neu'n un penodol ynghyd â manylion cyflogaeth eraill.

Am fanylion mewn perthynas â'r Cytundeb Cenedlaethol ar gyfer Cyflog ac Amodau, cyfeiriwch at NJC Greenbook (.pdf) ac ar gyfer JNC ar gyfer y Prif swyddogion cyfeirwch ato JNC (.pdf)

Diweddarwyd y dudalen: 05/03/2020 14:54:57