We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Swyddi a gyrfaoedd

Pan ddechreuoch yn eich swydd gyda ni fe ddylech fod wedi derbyn, llofnodi a dychwelyd eich contract cyflogaeth.  Mae'r ddogfen hon yn amlinellu prif delerau ac amodau eich cyflogaeth gyda ni. Yn benodol, mae'n nodi eich oriau gwaith, hawl i wyliau, cyfraddau cyflog a gwybodaeth arall ynghylch eich cyflogaeth.

Os newidiwch unrhyw rai o'ch manylion personol, megis eich enw a/neu gyfeiriad, dylech roi gwybod i'ch rheolwr a'ch cynrychiolydd rheoli pobl a pherfformiad ar unwaith.

Diweddarwyd y dudalen: 02/02/2021 16:50:22